• Ad

انواع قلاده سگ


قلاده گردنی فانتزی نگین دار

برای سگهای کوچک و متوسط

کد ۱۰۶۰۱۱۴

اندازه ۲*۴۰ cm

قلاده گردنی فانتزی سگ

——————————————————————————————————————–

قلاده فانتزی سگ های کوچک و گربه

در طرح ها و رنگ های گوناگون

کد ۱۰۶۰۱۰۷

اندازه ۱۰*۳۰ سانتی متر

قلاده رنگی سگ و گربه

——————————————————————————————————————-

قلاده گردنی فانتزی نگین دار

برای سگها کوچک و متوسط

کد ۱۰۶۰۱۱۳

اندازه ۲٫۵*۵۲ سانتی متر

قلاده گردنی سگ های آپارتمانی

———————————————————————————————————–

قلاده گردنی فانتزی خال دار

برای سگهای نژاد کوچک و متوسط

کد ۱۰۶۰۱۱۶

اندازه ۲*۴۲ سانتی متر

قلاده سگ گردنی خالدار

———————————————————————————————————

قلاده گردنی چرمی خار دار

با بهترین کیفیت برای سگهای بزرگ

کد ۱۰۶۰۱۲۰

اندازه ۳*۵۱ سانتی متر

قلاده خاردار سگ

—————————————————————————————————————

قلاده گردنی چرمی خاردار

با بهترین کیفیت برای سگهای نژاد بزرگ

کد ۱۰۶۰۱۲۳

اندازه ۸*۶۱ cm

قلاده چرمی خاردار

——————————————————————————————————-

قلاده تربیتی سگ ( قلاده شوک)

زنجیر بافت

کد ۱۰۶۰۰۸۱

اندازه ۲*۴۰ سانتی متر

در سه سایز

قلاده تربیتی سگ

————————————————————————————————————–

بند قلاده

برای سگهای تا ۳۰ کیلوگرم

کد ۱۰۶۰۱۲۶

اندازه ۱۶۰ سانتی متر طول

تسمه قلاده

 

————————————————————————————————————-

قلاده گردنی سگ

با طرح دستمال گردن

کد ۱۰۶۰۱۲۹

اندازه ۲*۴۲ سانتی متر

قلاده دستمال گردن سگ

———————————————————————————————————–

بند قلاده فلزی در سه سایز

کد ۱۰۶۰۱۰۴

اندازه ۲*۵۰ سانتی متر

بند قلاده سگ

———————————————————————————————————

قلاده متری با بالاترین کیفیت

در دو طرح

کد ۱۰۶۰۱۳۴

طول ۵ متر

قلاده متری سگ

————————————————————————————————————