• Ad not found

چرا امروزه حیوانات به اندازه دایناسور بزرگ نمی شوند؟


بیاباما حریم حرفه ای همکاران دامپزشک را رعایت می کند و از توضیح درمان و کاربرد دارو ها در مطالب خودداری می نماید
چرا امروزه حیوانات به اندازه دایناسور بزرگ نمی شوند؟

با اینکه دایناسورهای کوچک فراوانی وجود داشته اند، بیشتر آنهایی که ما می شناسیم موجودات عظیم الجثه ای بوده اند که حیوانات کنونی در مقابل آنها کوتوله هایی بیش نیستند.

نوشته : Lisa Winter

از زمان انقراض بزرگ دایناسور ها در ۶۵ میلیون سال پیش ، حیوانات رو به کوچکتر شدن رفته اند. مطمئن هستیم که از آن زمان به بعد حیوانات خشکی زی بزرگی وجود داشته اند. اما هیچ یک از آنها به بلندی حیوانات ماقبل تاریخ نبوده اند.

.

چرا این تغییر ایجاد شد؟

زمین این کار را کرده است. طبق گفته Dnews زمینی که دایناسور ها روی آن زندگی می کردند بسیار متفاوت از زمین کنونی بوده است. نه تنها موقعیت قاره ها متفاوت بود بلکه پوشش گیاهی و در نتیجه ترکیب گازهای هوا نیز طور دیگری بوده است. توضیح اولیه آن اینست که سطوح دی اکسیدکربن نجومی بوده است حتی هنگامیکه آنرا با استاندارد های امروز و بحران آب و هوایی اکنون مقایسه کنیم.

.بزرگترین جانور زمین

دانشمندان درباره علت کاهش اندازه موجودات اتفاق نظر ندارند. تئوری های اصلی کمی وجود دارد از جمله وجود غذای کافی و دمای بدن. اما پس از انقراض بزرگ شرایط محیطی جدید بدنهای جدیدی میطلبید.

گفته می شود که سطح Co2 نمی تواند به تنهایی علت بزرگی دایناسورها را توضیح دهد. نحوه تکامل آنها طوری بوده است که به آن اندازه رسیده اند.

چه تغییراتی لازم است تا بتوانیم دوباره موجوداتی به بزرگی دایناسورها را ببینیم؟

نهنگ آبی نه تنها بزرگترین حیوان در سطح زمین درحال حاضر است. بلکه احتمالا بزرگترین حیوانی است که تا کنون در زمین زیسته است. چند گونه از نهنگ های امروزی حتی از دایناسور هم بزرگ تر هستند اما وقتی موجودات خشکی زی را با دایناسورها مقایسه می کنیم دایناسورها برنده هستند .

.

منبع : سایت aplus

گروه ترجمه بیاباما – ناهید شریعتی

.

بزرگترین حیوانات دنیا
بزرگترین حیوانات خانگی شناخته شده
چه جاندارنی برای انسان کشنده ترند
هوش حیوانات

ناهید
این مطلب توسط :
ناهید شریعتی برای سایت byabama.com ارسال شده است

تعداد بازدید از این صفحه : 800 بازدید

تمام مطالب منتشر شده در سایت توسط دامپزشک تایید شده اند. استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است..

  • Ad3