• Ad not found

چکار کنیم عروس هلندی گاز نگیرد


چکار کنیم عروس هلندی گاز نگیرد

همه میدانند که طوطی ها گاز می گیرند و عروس هلندی هم خوب ، یک طوطی است. گاز گرفتن طوطی به این معنی نیست که پرنده از ما متنفر است. بلکه این کار نشانه نارضایتی و یا ترس وی است. پس هرگز عروس هلندی را نباید زد. باید علت آن برطرف شود. بعضی فکر می کنند در چنین مواقعی باید کار با عروس را به پایان رساند و او را فروخت و یا متوسل به امور خصمانه شد ولی هر کاری راه حلی دارد.

.

اکثر خریداران  طوطی ها و من جمله عروس هلندی، دوست دارند  پرنده را در سن کم  یا اصطلاحا جوجه بخرند و یا اینکه  حداقل پرنده ای که می خرند رام باشد به نحوی که  با صاحبش کنار بیاید و به او عادت کند. خوب این روش درست هم هست و ما هم همین را توصیه می کنیم.

.

با این وجود بعضی اوقات، خریداران  به علت مجذوب شدن به این پرنده در موقع خرید و یا کلاه برداری بعضی پرنده فروشی ها و سوء استفاده  آنها از بی اطلاعی خریداران ، پرنده ای را  انتخاب می کنند که هرچند به نظر سن کمی دارد ولی بعد مشخص می شود که گاز می گیرد و  خصوصیات عروس هلندی وحشی را دارد.

.

در اینجا بعضی روشهایی را برای رام کردن عروس هلندی ذکر می کنیم:

یک روش اینست که پرنده عاقبت کار خود را ببیند. باید به عروس هلندی نشان دهیم  که گاز گرفتن نتیجه خوبی ندارد.

روش دیگر اینست که با تکرار ملامسه پرنده، ترس او را از خودتان بزدایید. مدام دست خود را به بدن پرنده نزدیک کنید و هر با قصد گاز گرفتن داشت، انگشت خود را دور کنید . دقت کنید با شدت دست خود را عقب نکشید و  موجب ترس پرنده نشوید. باز هم تکرار کنید و دست خود را به  نوکش یا پاهایش نزدیک کنید و اینقدر این کاررا انجام بدهید که پرنده خودش از گاز گرفتن پشیمان شده و به مرور تسلیم شود.

.

ولی این نکته ها را به یاد داشته باشیم:

هیچ وقت از پشت به پرنده نزدیک نشویم یعنی پرنده باید ما و دستمان را ببیند.

هیچ دستکش یا وسیله ای در  دستمان نباشد.

سعی نکنیم پرنده را بگیریم  یا به خاطر تنبیه آزارش بدهیم.

یادمان باشد که دستمان  آغشته به کرم یا  پماد یا چسب زخم نباشد.

.

مطالب دیگر را در همین سایت بخوانید:

جیغ زدن طوطی ها

کدام طوطی رام میشه

گاز گرفتن طوطی ها

درباره عروس هلندی

 فروش سگ | فروش گربه

مریم
این مطلب توسط :
مریم داودی برای سایت byabama.com ارسال شده است

تعداد بازدید از این صفحه : 2,699 بازدید

تمام مطالب منتشر شده در سایت توسط دامپزشک تایید شده اند. استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است..

  • Ad3
  • Ad3
  • Ad3
  • Ad3
  • Ad3