• Ad

چگونه سگی مهاجم تربیت کنیم ۲


چگونه سگی مهاجم تربیت کنیم ۲

یکی از انواع آموزش که برای تربیت توله ها و آماده سازی آنها برای نگهبانی مفید است ، مشاهده است . سگها به سرعت از همدیگر چیز یاد می گیرند. وقتی که توله ها کنار یک سگ نگهبان نگهداری می شوند و آنها نظاره گر اعمال او باشند، می فهمند که چنین چیزی مورد نظر صاحب اوست و او نیز باید در آینده این کار را انجام دهد. مشاهده ارزش بسیار زیادی در تربیت سگ جنگی و سگ نگهبان دارد .

.

اصولا وقتی منظور از نگهداری سگ، نگهبانی است  توصیه ما نگه داشتن چند سگ با هم بعنوان نگهبان است. همیشه دو سگ نگهبان بهتر از یکی و سه تا بهتر از دو سگ هستند. سگ های نگهبان که از تولگی و کوچکی در کنار  هم  و  در محل مورد  نگهبانی  بزرگ شده اند را می توان بهترین شکل ممکن برای نگهبانی توصیف نمود . مشکل خرید سگ های بالغ و در کنار هم قرار دادن آنها جهت نگهبانی ، در عدم سازگاری سگ ها با همدیگر است . سگ ها هم مانند گرگ ها قوی ترین سگ نر را بعنوان رییس گروه و مابقی را بسته به میزان قدرت در سلسله مراتب قرار میدهند و این درست محلی است که مشکل ایجاد میکند . اگر از توله بودن باهم باشند با درگیری های بسیار جزئی تکلیف گروه را مشخص میکنند و این درگیری ها بدون ایجاد صدمه است .

.

ولی اگر شما یک سگ بالغ دیگر را بعد از بزرگ شدن این سگ ها به گروه اضافه کنید جنگ سنگینی بین آنها در می افتد تا یا او رییس شود یا سلطه رییس سابق را بپذیرد . که در طبیعت، این نبرد غالبا  به مرگ یکی از طرفین مخاصمه می انجامد . به عبارت دیگر افزودن سگ های بالغ به گروه قدیمی تقریبا غیر ممکن است .

بدترین شرایط زمانی است که فردی بخواهد چند سگ بالغ را خریداری و در کنار هم استفاده کند . وجود سگ ماده در کنار سگ ها خصوصا در محیط هایی که حصار و دیوار ندارند ضروری است و از فرار سگ های نر و کشیده شدن به سمت ماده های همسایه ها و نیز سگ های ماده ولگرد جلوگیری میکند.

.

این مطلب را دنبال کنید در:  قسمت سوم

                                      برگشت به قسمت اول

دکتر
این مطلب توسط :
دکتر حمید بهادری برای سایت byabama.com ارسال شده است

تعداد بازدید از این صفحه : 3,600 بازدید

کپی برداری از مقالات با ذکر منبع آن آزاد است.

  • Ad
  • Ad
  • Ad