• Ad

مفهوم حرکات خرگوشها


مفهوم حرکات خرگوشها

درک حالات احساسی خرگوشها بوسیله رفتارهایی که نشان میدهند به حفظ ارتباط متقابل با آنها کمک میکند.

خرگوشها صداهای زیادی تولید نمیکنند ولی برخی حرکات آنها نشاندهنده حالات خاصی است که دارند.

گاهی خرگوشها دندانهایشان را به هم میسایند و صدایی تولید میکنند. دندان ساییدن آرام و ملایم در یک خرگوش آرام نشانه ای از رضایت و چیزی شبیه به خر خر کردن گربه ها در هنگام نوازش است ولی اگر این ساییدن شدید و محکم باشد نشانه ای از درد یا ناراحتی است و معمولا در این زمان خرگوش ها به حالت عصبی و قوز کرده در می آیند. در اینحالت شاید بهتر باشد که به یک دامپزشک مراجعه کنید.

دامپزشک برای خرگوش

زمانی که یک خرگوش به وسیله پاهای عقبی خود به زمین ضربه میزند صدای نسبتا بلندی تولید میشود که توانایی تولید آن، از یک خرگوش بعید به نظر میرسد. خرگوش ها به این روش به همنوعان خود اطلاع میدهند که خطری در کمین است و گاهی این صدا نشانه ی رنجش خرگوش است و بدین معنی است که میترسم یا ناراحت هستم.

.

گاهی خرگوشها صدایی مثل شیهه کوتاه یا نالیدن تولید میکنند. که نشانه ای از ناراحتی ملایم آنهاست. همچنین صداهایی مثل .خرخر کردن، غرغر کردن و هیس هیس کردن، نشان دهنده درجات مختلفی از عصبانیت، اضطراب یا احساس خطر هستند. ممکن است هریک از این صداها با یک حمله ناگهانی به شما دنبال شود. جیغ زدن، نشان دهنده اوج درد یا ترس در خرگوش است. هرگز این صدا را نادیده نگیرید، شرایط خرگوش خود را بازبینی کنید و در صورتی که هیچ دلیل مشخصی برای ترس خرگوش خود نمیبینید خرگوش را به یک دامپزشک متخصص نشان دهید.

حرکات خرگوشها

اگر خرگوش چانه خود را به اشیا و افراد میمالددر حال علامت گذاری قلمرو و وسایل خود است.

اگر خرگوش شما را لیس میزند در حقیقت شما را به طور کامل پذیرفته و در حال نشان دادن عواطف مهربانانه خود به شماست.

وقتی خرگوش در حال ورجه وورجه کردن با خوشحالی است (به شکل پریدن های آکروباتیک و با پیچش های خاص بدن که ضربه زدن با پا همراه است) خرگوش در اوج خوشحالی و بازیگوشی است.

وقتی خرگوش به دنبال شما دویده و در اطراف پای شما جست و خیز میکند شاید تنها در صدد جلب توجه شماست اما به احتمال بیشتر به بلوغ جنسی رسیده و در حال جلب توجه جنسی از شماست. بخصوص اگر این حرکات همراه با تولید صدایی شبیه بوق باشد. خرگوش ها با خرخر کردن (شبیه به صدای غاز یا خوک) تمایل جنسی خود را نشان میدهند.

سیکل جنسی خرگوشها

زمانی که یک خرگوش بر روی شکم خود بر روی زمین بخوابد و گوش هایش را هم صاف نگه داشته، نشان دهنده این است که این حیوان ترسیده و تلاش میکند که خود را در محیط اطراف پنهان سازد. خرگوش در شرایط کاملا ریلاکس هم ممکن است به صورت صاف بخوابد اما در این زمان، عضلات خود را در حالت راحتی قرار میدهد.

گاهی میبینید که خرگوش در حالت کاملا طبیعی و راحتی است و نشسته و یا در حال تمیز کردن خود است ولی ناگهان از پهلو می افتد و در همان حالت باقی می ماند. ممکن است شما گمان کنید که اتفاق ناگواری رخ داده است اما در واقع این حرکت، نشانه ای از اوج راحتی و آسایش در خرگوش است.

ترس خرگوشها

حمله ناگهانی خرگوش به خود را که یک حرکت سریع به سمت شما با سری بالا، دم به سمت بالا و گوش های خوابیده به سمت عقب است را جدی بگیرید چون نشانه یک تهدید بسیار جدی است.و خرگوش در حال سعی کردن برای دور کردن شماست.

مطالبی دیگر در مورد خرگوشها را در بیاباما بخوانید.

.

مقاله: اهمیت فعالیت بدنی برای خرگوشها

مقاله: نکاتی در تغذیه خرگوش

مقاله: خرگوش مینی لوپ

تعداد بازدید از این صفحه : 1,217 بازدید

کپی برداری از مقالات با ذکر منبع آن آزاد است.

  • Ad
  • Ad
  • Ad