• Ad

گربه شما درونگراست یا برونگرا؟


گربه شما درونگراست یا برونگرا؟

ما اغلب در مورد افراد درونگرا و برونگرا صحبت می کنیم. لغت نامه وبستر این واژه ها را اینگونه معرفی می کند:

.

By Dr. Jennifer Coates

.

برونگرا  extrovert  : افرادی که رفتاری دوستانه داشته و با دیگران هم صحبت می شوند: فردی که به بیرون تمایل دارد.

درونگرا  introvert : فرد محافظه کار یا خجالتی

.

من ترجیح می دهم شخصیت را براساس روشی که شخص توان درونی خود را شارژ می کند، تعریف کنم. من یک فرد درون گرا هستم، وقتی احساس خوبی ندارم به جایی دنج مثلاً بین درختان یا جنگل پناه می برم، کتاب می خوانم یا فعالیت هایی را انجام می دهدم که مرا دور از مردم نگه می دارد.

شخصیت گربه ها

.

دوست من ،ژان، برونگراست. وقتی که اصطلاحاً به آغوش گرم نیاز دارد، دوست دارد مردم در اطرافش باشند، هر چه تعداد افراد بیشتر باشد او احساس بهتری دارد. این بدان معنا نیست که  ژان به لحظاتی برای تنها بودن نیاز ندارد بلکه معنای آن این است که هر یک از ما هنگام نیاز به آرامش راحتی خود را در چیزهای متفاوتی جستجو می کنیم.

روانشناسی گربه ها

.

گربه ها هم می توانند درونگرا یا برونگرا باشند. گربه من Kitty Vicky درون گراست. او خواستار توجه است ولی هر جا و هر وقت که خودش بخواهد.  بیشتر اوقات روز می توانید او را در زیرزمین در حالیکه  دور از هیاهوی زندگی روزمره روی کاناپه حلقه زده، پیدا کنید.

گربه روی کاناپه

گربه ای که قبلاً داشتم Pippin، کاملاً برون گرا بود (شوهرم او را یک هرزه  توجه طلب می نامید) ! او همه جا کنار همه کس حاضر می شد. در کابینت را که باز می کردم می پرید توی آن. در خانه که باز می شد  فورا بیرون می دوید. تا می نشستم شروع می کرد به مالیدن پوزه اش به من.

رفتار گربه با حیوانات دیگر

.

مشکل زمانی ایجاد شد که Pippin و Vicky قرار شد با هم در خانه زندگی کنند. افراد درون گرا و برون گرا در صورت هم خانه شدن به نیازهای هم احترام می گذارند ولی گربه ها زیاد رفتار خود را کنترل نمی کنند. بنابراین بی نظمی حاکم می شود.

.

با دیدگاه و درک عمیقی که امروزه نسبت به رفتار گربه ها دارم، اکنون می دانم که نباید آن دو را با هم در یک خانه نگه می داشتم. Vicky به محدوده  شخصی نیاز داشت و Pippin  نباید به آن محدوده وارد می شد. به جای اینکه از او ناامید شوم باید محل استراحت، آب، غذا و ظرف خاک او را جدا می کردم.

رفتار گربه ها در خانه

در عوض Pippin بیشتر به مهمانی نیاز داشت. او هنگامی که مدت زیادی با اسباب بازی هایش تنا می ماند کلافه می شد و بیشتر تمایل به روابط اجتماعی داشت. به جای اینکه از دست او عصبانی شوم باید وقت بیشتری برایش می گذاشتم.

رفتار شناسی گربه ها

.

به گربه های درونگرا فضای کافی بدهید. بدین صورت آنها بیشتر ساعات روز یکدیگر را نادیده خواهند گرفت. گربه های برونگرا اگرچه نیاز به فضای اختصاصی خود دارند خصوصاً وقتی بین آنها اختلافی پیش می آید، ولی می توانند با هم دوستان و همبازی خوبی باشند. اما در خانه ای که هم گربه درونگرا و هم برونگرا دارد برای هماهنگ کردن آنا نیاز به مداخله  انسان است.

گربه های برونگرا

.

همچنین بخوانید:

چطور مانع دعوای گربه ها شویم

رفتارهای خرابکارانه گربه ها

جلوگیری از افسرده شدن گربه خانگی

خرید گربهفروش سگفروش گربه

گروه
این مطلب توسط :
گروه ترجمه بیاباما برای سایت byabama.com ارسال شده است

تعداد بازدید از این صفحه : 407 بازدید

کپی برداری از مقالات با ذکر منبع آن آزاد است.

  • Ad
  • Ad
  • Ad