• Ad not found

اولین داروی خوراکی برای درمان کک سگ شما


کک در سگ

نبرد بی پایان کک و ساس های خونخوار سگ شما شاید کمی آسانتر شود. سازمان غذا و داروی آمریکا برای اولین بار یک داروی خوراکی را فراهم کرداند که این دارو که مبارزه با کک را تا ۳ ماه تایید می کند.

Bravecto قرص جویدنی که توسط بهداشت حیوانات Merck  ساخته شده است.اکثر درمان های موضعی مایعاتی هستند که روی پوست سگ بکار می روند معمولا در پشت بین شانه ها

در عین حال باید برای مصرف بیشتر آن با دامپزشک مشورت کرد

منبع: www.mysettersam.com