• Ad not found

برگزاری مسابقات پرش با اسب بیستاک


10518100_682164608499958_1896484928_n

دومین رویداد پرش با اسب جام بیستاک هیئت سوارکاری استان تهران در نظر دارد با همکاری شرکت تراشه سبز «دومین رویداد پرش با اسب جام بیستاک» را از مورخ ٩٣/٥/٧ لغایت ٩٣/٥/١٠ مطابق ضوابط و شرایط ذیل در مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار نماید.

١- در رده های D به بالا سوارکاران با ٣ رأس اسب می توانند ثبت نام نمایند و فقط با دو اسب برتر رده بندی می شوند.

٢- در رده های نونهال و نوجوان ارائه شناسنامه الزامی می باشد.

٣- کلیه سوارکاران شرکت کننده باید برگه گواهی سلامت اسب خود را که صادره از سوی شبکه دامپزشکی استان است و همچنین کپی شناسنامه و یا پاسپورت اسب خود را به همراه داشته باشند.

۴- سوارکاران محترم توجه داشته باشند برای ثبت نام در این مسابقات همانند سایر مسابقات هیئت سوارکاری استان تهران رده بندی اسبها مطابق قوانین ملی و هیئت تهران لحاظ خواهد شد.

۵- ثبت نام سوارکاران سایر استانها باید از طریق هیأت مربوطه هر استان انجام پذیرد.

۶- به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سوارکاران جهت شرکت در مسابقات مذکور الزامی است.

٧- مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ٩٣/۵/۵ در محل دفتر هیئت سوارکاری استان تهران می باشد و همچنین سوارکاران استان تهران میتوانند از طریق سایت هیأت نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند. تلفن تماس: ٧٧١٧٠٣۴٨-٠٢١