• Ad not found

حفظ کرامت انسان و جان حیوانات


بیرون آوردن دست قطع شده از شکم کروکودیل

مردی که در کنار ساحل دریاچه ای مشغول بازی گلف بود مورد حمله یک تمساح واقع شد و یک دستش را از دست داد.

توپ گلف این مرد داخل آب دریاچه افتاد. او برای درآوردن توپ گلف وارد دریاچه شد ولی توسط یک کروکودیل غافلگیر شد. تمساح گرسنه به او حمله کرد و دست این مرد را پس از قطع کردن از بازو بلعید. اطرافیان بلافاصله با اورژانس تماس گرفتند و اورژانس، مرد مصدوم را به جهت تلف نشدن وقت با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل کردد.
در همین حین، گروه امداد تمساح را به تله انداختند و با تماس با دامپزشکان موفق شدند پس از بیهوشی تمساح، با جراحی دست قطع شده این مرد را از شکم تمساح خارج کنند و  برای پیوند  به مرد مصدوم به بیمارستان بفرستند!
تمساح نیز برای درمان بریدگی شکمش به دامپزشکی مرکزی باغ وحش فرستاده شد تا دوره بهبودی را طی کند و دوباره به محیط زیستش بازگردانده شود.
و چیزی که در این اتفاق، تحسین برانگیز است  نهایت ارزش قایل شدن برای جان آدمی در کنار تلاش برای حفظ جان تمساحی شناور در آب است.  جانوری که باید به این باور رسید که موجودی قاتل نیست بلکه به اقتضای طبیعت خود به انسان حمله کرده.  زیباتر در این داستان،  نکشتن یک حیوان برای نجات جان یک انسان و چاره اندیشی جهت درمان حیوان است.

جاییکه هم کرامت انسان در حد نهایت رعایت میشود هم ارزش حیوان