• Ad not found

استقلال سازمان دامپزشکی


سازمان دامپزشکی کشور

پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه دام و طیور تبریز، از دکتر منادی دامپزشک و نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی مطالبی نقل کرده که اینجا می آوریم:

.

 تمام هدف ما استقلال سازمان دامپزشکی است، زیرا در بسیاری از موارد دامپزشکی بسیار فراتر از وزارت بهداشت و حتی جهاد کشاورزی عمل کرده و بنظر می رسد که حتی می تواند مانند تربیت بدنی، میراث فرهنگی و محیط زیست مستقلاً زیر نظر ریاست جمهوری اداره شود.

.

دامپزشکی پدر بهداشت عمومی است، چون با از بین رفتن یک بیماری دامی و عدم انتقال آن به انسان باعث نجات جان انسانهای زیادی خواهیم شد.

در مورد انتقال سازمان دامپزشکی به وزارت بهداشت هم فقط با بحث آموزش آن موافق هستیم که آموزش دامپزشکی در مجموعه وزارت بهداشت قرار بگیرد. ادامه این بحث به قدرت اجرایی مدیران و مسوولان در سازمان دامپزشکی بر می گردد.

 

این دوره، مجلس خدمت فراوانی به جامعه دامپزشکان انجام داده است که از جمله آنها می توان به افزایش حقوق دامپزشکان بخش دولتی، قانون تسری پزشکی قانونی و حمایت های ویژه ای از شاکله دامپزشکی که بارها توسط برخی نمایندگان مورد هجمه قرار گرفته اشاره کرد.

 .

تنها راه برای استقلال سازمان دامپزشکی تکیه بر آموزش است و استقلال دامپزشکی یک سری زمینه هایی لازم دارد که باید توسط سازمان دامپزشکی مقدمات آن فراهم شود و امید داریم در دوره بعدی مجلس بتوانیم برای اعتلای دامپزشکی تلاش بیشتری کنیم.

با توجه به احتمال وقوع بیماریها در اثر افزایش منابع و ثروت کشور و افزایش ارزش ریال، مجلس به زودی طرحی در مورد حمایت از صادرات و جلوگیری از آنچه که در ایران امکان تولید و صادرات آن وجود دارد را اجرایی خواهد کرد.

 دیدگاه مجلس بیشتر واردات تکنولوژی است و هر صنعتی باید هوشمندانه آنچه که امکان تولید آن وجود دارد را اجرایی کنیم.

خرید گربهفروش سگفروش گربه