• Ad not found

فنی ترین طوطی ها


طوطی های فیگارو فنی ترین طوطی های دنیا هستند. این طوطی ها با استفاده از وسایلی که در اختیار دارند به نتایج دلخواهشان می رسند.

باشگاه خبرنگاران: طوطی ها از جمله پرندگان بسیار باهوش هستند و همیشه کارهای جالبی انجام می دهند.
به تازگی محققان دانشگاه آکسفورد در جدیدترین تحقیقاتشان به نتایج جالبی در مورد طوطی ها رسیده اند که نشان می دهد طوطی های فیگارو فنی ترین طوطی های دنیا هستند.
این طوطی برای اینکه به غذای خودش دسترسی پیدا کند با استفاده از وسایلی که در اختیار دارد ابزارهای جالب و کاربردی می سازد و می تواند بسیاری از مشکلاتش را بعد از چند ساعت تفکر حل کند.

در این تحقیقات دانشمندان یک طوطی را زیر نظر گرفتند و برای او تنها یک چوب و تعدادی سنگ قرار دادند. این طوطی ابتدا سنگ ها را به سمت غذایش پرتاب کرد اما به موفقیت دست نیافت
بعد از چند وقت او دست به کار شد و یا استفاده از چوبی که برایش گذاشته شده بود غذا را به سمت خودش کشاند که این کار او یاعث شگفتی بسیار محققان شد.
منبع: birdsland.ir