• Ad3

مرگ آخرین کرگدن سفید شمالی


سودان اسم آخرین کرگدن نر شمالی بود که دیروز (29 اسفند 1396) بعلت بیماری در سن ۴۵ سالگی از بین رفت. در مقایسه با سن انسانی او تقریبا ۹۰ ساله بود.‌

البته دامپزشک و محیطبانان چون از زنده ماندن او پس از مدتها درمان ناامید شده بودند تصمیم به یوتانایز او با دارو گرفتند. او مدتی بود که به عفونت پیشرونده مفاصل و بیماری تحلیل برنده عضلات و زخمهای جلدی مبتلا شده بود.

 

سودان به همراه دختر و نوه اش آخرین بازمانده های کرگدن شمالی بودند که در پارک حفاظت شده ای در کنیا زندگی می کردند. دو نگهبان مسلح بطور ۲۴ ساعته از آنها مراقبت می کردند.

از زیر گونه دیگر یعنی کرگدن جنوبی هم تنها حدود ۲۰۰ هزار در جهان باقی مانده است.

او در حالی مرد که دوستداران متاثرش او را احاطه کرده بودند و هزاران نفر با اندوه این خبر را دنبال می کردند.‌

 

مرگ سودان آخرین کرگدن نر سفید

 

سودان اهل کشور سودان بود و در سن دوسالگی از طبیعت اسیر شده و به باغ وحشی در چکسلواکی برده شده بود. در سال ۲۰۰۹ برای حفظ نسلش که در حال انقراض بود از سرما و اسارت باغ وحش جمهوری چک به پارک حفاظت شده در کنیا منتقل شد و دانشمندان امیدوار بودند او در گرما و آزادی محیط زندگی طبیعی اش بتواند تولید مثل کند و نسل خود را حفظ کند اما چنین اتفاقی نیفتاد و دانشمندان با جمع اوری پول بصورت خیریه، اقدام به جمع آوری نمونه DNA او برای لقاح مصنوعی کردند.

 

 

مرگ سودان آخرین کرگدن نر سفید

هنوز مشخص نیست آنها بتوانند با انتقال ژن او به دو کرگدن ماده باقیمانده بتوانند آنها را بارور کنند.

ممکن است مرگ این آخرین باز مانده اثری در زندگی من و شما نداشته باشد ولی مرگ سودان نمونه ای از بی توجهی بشر به محیط زیستش است.

بیاباما
@wwwbyabama