• Ad not found

مرگ پیرترین اورانگوتان سوماترایی جهان


پیرترین اورانگوتان جهان

مسن ترین اورانگوتان سوماترایی جهان در سن 62 سالگی در باغ وحشی در استرالیا درگذشت.

“پوان”  Puan  که با لقب “پیربانوی بزرگ”  grand old lady شناخته می شد ساکن باغ وحش شهر”پرت” در غرب استرالیا بود و ۱۱ فرزند از خود به جا گذاشت .

مسئولان باغ وحش پرت Perth روز دوشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ به دلیل مشکلات حاد ناشی از کهولت سن و برای جلوگیری از رنج بیشتر، به زندگی پوان پایان دادند. این اورانگوتان که در سال ۲۰۱۶ نامش در فهرست پیرترین حیوان از این گونه در رکوردهای گینس ثبت شده بود از ۵۰ سال پیش ساکن باغ وحش پرت بود. اورانگوتان سماترایی گونه ای در معرض خطر است که به ندرت در حیات وحش بیش از ۵۰ سال عمر می کند.

گفته می شود پوآن در سال ۱۹۵۶ در جنگلی در سوماترای اندونزی بدنیا آمده است. او هم اکنون علاوه بر ۱۱ فرزند، ۵۴ نوه هم از خود به جای گذاشته است که در باغ وحش های آمریکا ، اروپا و نقاط دیگرجهان زندگی می کنند.

به گفته هولی تامسون یکی از مدیران باغ وحش، ژنهای او به حدود ۱۰ درصد از جمعیت فعلی اورانگوتانهای باغ وحشها در جهان منتقل شده است. خانم تامسون می گوید پوان خدمات زیادی به جامعه اورانگوتان های باغ وحش پرت و بقای این گونه جانوری در جهان کرده است.

به گفته باغ وحش تعدادی از نوادگان پوان در سوماترا به حیات وحش باز گردانده شده اند. به گزارش صندوق جهانی حیات وحش تنها حدود ۱۴۶۰ اورانگوتان سوماترایی در جهان وجود دارد. مسئول نگهداری پوان در باغ وحش پرت در روزنامه غرب استرالیا برای او یک آگهی فوت مفصل چاپ کرده است. مارتینا هارت نوشته: مژه های پوان در طی سالهای متمادی کم کم خاکستری رنگ شد، حرکاتش آرام و ذهنش سرگردان شد، اما او همچنان بانویی محترم، موقر و متین باقی ماند.

.

ترجمه از سایت روزنامه گاردین – گروه ترجمه بیاباما