• Ad not found

پرشین کت سیاه ریگان


یک نوع پرشین کت کمیاب به نام "پرشین کت سیاه" در شهرستان ریگان به آغوش طبیعت بازگردانده شد.

این مطلب را رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ریگان در کرمان، محمد سعادت نژاد گفت و ادامه داد:  این گربه وحشی بطور اتفاقی وارد منزل یکی از شهروندان ریگانی شده بود که توسط صاحب خانه به محیط زیست تحویل داده شد و پس از شناسایی، به طبیعت برگردانده شد. این گربه نادر از خانواده گربه های ایرانی در مناطق بیابانی و در نزدیکی انسانها زندگی می کند. گربه پرشین سیاه، از زیباترین و گران ترین گربه های جهان است که در شهرستان ریگان زیست می کند.
.
درباره پرشین کت ها بیشتر بخوانید: