• Ad not found

مشاهده یوز پلنگ ایرانی در میاندشت


یوزپلنگ ایرانی

صبح زود روز سه شنبه ۱۳۹۴/۵/۱۳ یک یوزپلنگ ماده و سه توله اش توسط بهروز جعفری (ریس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست خراسان شمالی) که با یک مستندساز و یکی از محیط بانان ، در پناهگاه حیات وحش میاندشت بودند مشاهده شده اند.

.

یوزپلنگ ماده و توله هایش کنار یک چشمه  آب مشغول استراحت  بودند. 

توله یوزها پس از مواجهه با انسان بلافاصله فرار کردند.  اما یوزپلنگ مادر لحظاتی در مقابل افراد گروه ایستاده و حتی به سمت کارشاسان غرش می کند اما او نیز پس از اطمینان از دور شدن توله هایش فرار کرد.

 .

 

تصویر، یوزپلنگ مادر را زمانیکه برای حمایت از توله ها لحظاتی را در مقابل افراد ایستاده را نشان می دهد. دو توله بلافاصله به پشت تپه ای فرار کرده و آقای جعفری تنها موفق می شود از یوزپلنگ ماده و یکی از توله ها تصویربرداری کند.

آخرین بار، در شهریور ۱۳۹۱ از یک یوزپلنگ ماده و سه توله اش در پناهگاه حیات وحش میاندشت تصویربرداری شده است.  و از آن زمان تاکنون  آثاری از زادو ولد  یوزپلنگ در میاندشت بصورت مستند به ثبت نرسیده است.

 . 

مشاهده این یوزپلنگها  نشانه ارزشمند و امیدوار کننده ای از پویایی جمعیت یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو است.

برگرفته از پایگاه خبری iew.ir