• Ad

اولین همایش سم شناسی و مسمومیتهای دامی


همایش سم شناسی دامپزشکی

نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی در تهران برگزار می شود.

این همایش در تاریخ ۲۳ و ۲۴ مهر ماه  به همت مرکز تحقیقات سم شناسی دانشگاه تهران ، دانشکده دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی و  فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد.

در این همایش همچنین برای استاد پیش کسوت دانشکده دامپزشکی، دکتر تقی تقی پور بازرگانی  مراسم بزرگداشتی برگزار خواهد شد.

برای ارسال مقالات و اطلاعات بیشتر میتوانید با دبیر خانه کنگره در تهران تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۴۸۲۳۷۵

info@vettox.ir