• Ad

روز دامپزشکی


دامپزشکی در ایران از زمان ساسانیان ( ۲۲۴-۶۵۱ ) شناخته شده بود. در آن زمان حیوانات مفید با دارو یا جراحی درمان می‌‌شدند؛ دامپزشکان حقوق می‌گرفتند؛ و ویزیت و درمان هر نوع حیوان تعرفه و نرخ خودش را داشت.

در آن زمان، نوع معالجه برای حیوان و انسان یکسان بود اما وظایف پزشکان و دامپزشکان با هم فرق داشت. به علت بدی جاده‌ها و نیاز فراوان به حیوانات بارکش به حیواناتی مثل اسب، قاطر، الاغ، و شتر،  مخصوصاً در ارتش و برای حمل آذوقه و مهمات ، توجه ویژه‌ای مبذول می‌‌شد.
دامپزشکی به شکل مدرن با تاسیس مدرسه عالی‌ دامداری در سال ۱۹۳۲ در ایران آغاز شد و پس از طی‌ تغییرات زیاد، همگام با تمام دنیا، به  پیشرفت‌های زیادی نائل آمد.
روز جهانی‌ دامپزشکی در سال ۲۰۰۰ از طرف سازمان جهانی‌ دامپزشکی آخرین شنبه ماه آوریل تعین شد. در ایران روز دامپزشکی ۱۴ مهر ماه می باشد. گزینش یکی‌ از روزهای سال برای قدردانی‌ از خدمات جامعه دامپزشکی کمترین کاریست که میشود برای سپاسگزاری از این مهربانان انجام داد. روز دامپزشکان عزیزی که عمر گرانبهای خود را در خدمت به حیوانات و بالتبع انسانها صرف میکنند، و همه دست اندر کاران در سازمان دامپزشکی، کلینیک‌ها و داروخانه‌ها ی دامپزشکی و تمامی کسانی که در درمان و کاستن رنج بیماری به حیوانات کمک میکنند را گرامی‌ میداریم.

 

فروش گربه  فروش سگ خرید گربه