• Ad

کشته شدن چهار نفر در باغ وحش کوپنهاگ


zoo-320x190

باغ وحش کوپنهاگ چندین نفر از کارکنانش را کشته است. سایت theglobaledition نوشت این باغ وحش به جهت ایجاد چهار فرصت شغلی این کارکنان را کشت. مقامات باغ وحش میگویند به این چهار کارگر به روش انسانی داروی کشنده تزریق شد و بعد گوشتشان در حین تماشای حضار به شیر ها داده شد.

در راستای توصیه اتحادیه کار اروپا، ما تصمیم گرفتیم تا جای خالی برای استخدام نیروهای جدید باز کنیم چون باغ وحش نیاز به نیروهای جوان داشت. “توبیاس اشتنبیک برو” سخنگوی باغ وحش ادامه داد: ارزانترین و عملی ترین راه برای ما این بود که سه کارگر مرد و یک کارگر زن سالخورده مان را البته به روش انسانی از بین ببریم و به تغذیه زرافه ها برسانیم. البته زرافه ها علاقه زیادی به خوردن گوشت انها نداشتند بنابراین گوشت آنها را به شیر ها دادیم.

توبیاس اشتنبیک برو همچنین گفت: بخاطر اینکه کارگرهای مسن ما نمی توانستند با تکنولوژی جدید ما کار کنند و نتوانستند خودشان را با شرایط کاری ما وفق دهند لازم بود کنار گذاشته شوند . البته ما نمیتوانستیم آنها را اخراج کنیم و در این جامعه با ضعف اقتصادی بدون شغل رها کنیم (همانطور که برخی افراد بیرحم پیشنهاد دادند) . وی نتیجه گیری کرد: با توجه به اینکه از گوشت آنها نیز میتوانستیم برای غذای حیوانات استفاده کنیم زنجیره طبیعی کامل می شود و این احترام گذاشتن به قانون طبیعت است.

منبع: http://www.theglobaledition.com