• Ad not found

درباره ما


  پرسنل بیاباما هر کدام در رشته خود تخصص دارند و بیشترین تلاش خود را برای کسب رضایت و اعتماد شما انجام میدهند.

 


 

تیم فنی بیاباما :

 

دکتر حمید بهادری

مدیر سایت / دامپزشک

مهندس زهرا نادری

کارشناس IT / پشتیبان سایت

 

ناهید شریعتی

ویراستار/ مترجم